Regal Petroleum Ltd.
firma are licențe de explorare pentru gaze naturale în România